Apel Sore Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Pada hari ini Jumat, 22 September 2023, Pengadilan Negeri Lembata melaksanakan apel sore sebagai bentuk pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur sesuai amanah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 dan 8 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Bertindak selaku Pembina Apel yaitu Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Bapak Markus Reinardus Ariwibowo, S.H., sebagai Komandan Apel Analis Perkara Peradilan Bapak I Made Adhi Yudisatria, S.H. dan diikuti oleh seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Lembata Kelas II serta Siswa PKL.


Setelah membacakan 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh peserta apel, Pembina dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yaitu :

1.    Kita wajib mengucapkan puji dan syukur karena kita masih diberi kesehatan hingga sore ini dapat melaksanakan apel sore sebagaimana biasa setiap akhir pekan.

2.    Disampaikan kepada seluruh agar segera menindaklanjuti temuan-temuan oleh Tim Asesment Pengadilan Tinggi Kupang.

3.    Selalu menjaga kode etik dalam rumah tangga dan lingkungan sekitarnya

 

Apel Sore ditutup dengan Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Tuntunan dan Bimbingan dalam 5 hari kerja ini sehingga seluruh Hakim, ASN dan PPNPN serta Siswa PKL dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

 

#MahkamahAgungRI

#DirektoratJenderalBadanPeradilanUmum

#PengadilanTinggiKupang

#PengadilanNegeriLembata

#CETAR

#Cepat_Tanggap_Ramah